Bijl Financiele Diensten B.V. Postbus 743 4200 AS Gorinchem Telefoon 0183-617450 Fax 0183-615960 Mobiel 06-10256915 E-mail allroundfinancieeladviseur@gmail.com Internetadres www.bijlfinancielediensten.nl AFM vergunningnummer 12019377 KvK-nummer Brabant 17242728 Kifid aansluitnummer 300.013671 De AFM verleent aan Bijl Financiele Diensten B.V., op grond van artikel 2:83 Wft een vergunning voor het in Nederland verlenen van de financiele dienst bemiddelen in de volgende financiele producten: - schadeverzekeringen; - levensverzekeringen; - hypothecair krediet; - consumptief krediet; - elektronisch geld; - spaarrekeningen en - betaalrekeningen. Tevens heeft Bijl Financiele Diensten B.V., op grond van artikel 11, eerste lid, Vrijstellingsregeling Wft een vrijstelling voor de beleggingsdienst als bedoeld in artikel 2:96 Wft: - adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.